--NOLIM-->
ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС ОБЪЕКТІЛЕРДІ БАҒАЛАУ
МҮЛІКТІК КЕШЕНДІ, БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ, ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҚТАРЫН, ТАЛАП ЕТУ ҚҰҚЫҒЫН, БИЗНЕСТІ, ҚАТЫСУ ҮЛЕСІН ЖӘНЕ Т.Б. БАҒАЛАУЫН ІСКЕ АСЫРАМЫЗ.
БІЗ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТОЛЫҚ ТІЗІМІН ІСКЕ АСЫРАМЫЗ
Материалдық емес активтерді бағалау (жер қойнауын пайдалану құқығы)
150 000 теңгеден бастап
3 - 5 күн
АҚ-дағы акцияларды, бағалы қағаздарды, ЖШС-ке қатысу үлестерін бағалау
300 000 теңгеден бастап
3 - 5 күн
02
01
Автожанармай құю станциясын бағалау
150 000 теңгеден бастап
2 - 3 күн
03
04
Жобалық-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) бағалау
250 000 теңгеден бастап
05
Мүліктік кешенді бағалау
Жылжымалы мүліктің құндық бағалануынан және жылжымайтын мүліктің құндық бағалануынан тұрады
*келесі жағдайларда:
 • объектілердің қаладан қашықтығы (1,3-тен 3,0-ге дейінгі коэф. қолданылады);
 • жұмысты орындау жеделдігі (1,5 коэф. қолданылады);
 • жұмысты орындау күрделілігі (1,5 коэф. қолданылады);
 • сот құнын анықтау (2,0 коэф. қолданылады)
 • өткен күндегі құнын анықтау (ретроспективті бағалау) (2,0 коэф. қолданылады);

- Компания жұмыскерлерінің шығуына және іссапар шығыстарына байланысты барлық шығындарды Тапсырыс беруші көтереді.
- Осы тарифтерде көрсетілмеген объектілер бойынша қызметтерді көрсетудің шарттары, мерзімі және құны тараптардың уағдалыстығы бойынша үйлестіріледі.
Наименование объекта
Стоимость услуг в (с учетом НДС) за 1 ед (объект)
Срок работ
Объект атауы, ₸-дегі қызметтердің құны, жұмыс мерзімі

АЛМАТЫДА ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДА ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС ОБЪЕКТІЛЕРДІ БАҒАЛАУ

“Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау” компаниясы салада өз қызметтерін келесі бағыттар бойынша ұсынады:

 • Бизнесті бағалау
 • Активтерді бағалау
 • Материалдық емес активтерді бағалау
 • Сайтты бағалау
 • Инвестициялық жобаларды бағалау
 • Акцияларды бағалау
 • Бағалы қағаздарды бағалау
 • Зияткерлік меншікті бағалау
 • Мүліктік кешенді бағалау
 • Құрылысты бағалау
Бизнесті бағалау және меншіктің кез келген нысанындағы активтерді бағалау - айтарлықтай көп еңбекті қажет ететін және күрделі мәселе. Бұл рәсімнің мақсаты болып берілген уақыт кезеңінде бизнестің құны туралы ақпаратты алу табылады. Бизнес пен активтерді бағалау кезінде біз бағалау тәсілдерінің үш түрінің ең қолайлысын - салыстырмалы, шығындық немесе табыстық тәсілді пайдаланамыз.

Табыстық тәсіл күтілетін пайданы есептеу арқылы бизнестің құнын анықтауды ескереді. Бұл тәсілде бизнестің табысы мен кірістілігін есептеу құнның анықтаушы факторы болып табылады.

Салыстырмалы тәсіл тең бәсекелестік жағдайында бағаланатын бизнесті ұқсас қызмет объектілерімен салыстыруды тұспалдайды. Бұл тәсілдің артықшылығы келесідегідей - объективті құн компанияның қызмет ету нәтижелерін көрсететін болса, мәміле құны нарықтағы жағдайды көрсететін болады.

Шығындық тәсіл бизнестің құнын жұмсалған шығындар тұрғысынан анықтайды. Бұл тәсілдегі активтердің теңгерімдік құны бизнестің нарықтық құнының негізгі көрсеткіші ретінде болып саналмайды. Осыған сүйене отырып, шығындық тәсілде активтерді мұқият қайта бағалау бизнестің құнын анықтаудың бастапқы қадамы болып табылады. Шығындық тәсілдің артықшылығы - оның бар активтерге негізделуінде, және бұл бизнесті бағалаудың басқа тәсілдеріне тән «айнымалылардың» пайда болуын болдырмауға жағдай туғызады.

Акцияларды бағалау және бағалы қағаздарды бағалау бағалы қағаздар немесе акциялар иесінің құқықтарының кешенін түсінуді және осы құқықтардың құндылығын анықтауды ескере отырып, бағаланатын объектінің нарықтық құнын анықтауды тұспалдайды. Бағалы қағаздың құнын анықтау барысында оның түріне, эмитентіне және оның қаржы биржаларында бар болуына елеулі көңіл бөлінеді. Бағалы қағаздың бағалау құндық мәніне әсер ететін мән-жайлар:


 • Акцияларға сұраныс пен ұсыныс
 • Бағаланатын бағалы қағаздың немесе акцияның өтімділігі
 • Ұқсас акциялар мен бағалы қағаздардың бағамдары
 • Болжалды болашақ пайданың кірістілігі немесе құны
 • Бағалы қағаз немесе акция эмитенті
 • Бағалы қағаздың тұрақтылығы
 • Кепілдіктерді сақтамау ықтималдығы

Инвестициялық жобаларды бағалау - нақты активтерге қаражатты инвестициялаудың болжалды нұсқаларын анықтау рәсімінің маңызды кезеңі. Инвестициялық жобаны бағалау арқылы оның әлеуметтік-экономикалық және қаржылық тиімділігі анықталады. Инвестициялық жобаны бағалауды жүргізу келесі сұрақтарға жауап алуды болжайды:

 • Инвестицияның табыстылығы
 • Жобаның өтелу уақыты
 • Жоба тәуекелдерінің ықтималдығы

Инвестициялық жобаларды кәсіби түрде орындалған бағалау мыналарға мүмкіндік береді:

 • Инвестициялаудың қажетті шарттары туралы ақпарат алу
 • Лайықты инвестициялық шешімдерді анықтау
 • Инвестициялаудың нәтижелеріне теріс ықпал ететін жағдайларды анықтау және олардың әсерін шектеу
 • Тәуекелдер мен табыстылықтың оңтайлы көлемдерін анықтау
 • Инвестициядан кейінгі бағалау жоспары бойынша іс-әрекеттерді дайындау

Зияткерлік меншікті бағалау – бұл өндірістік және технологиялық жаңалығымен сипатталатын материалдық емес активтің әлеуетті табыстылығын талдау арқылы белгіленетін бағаны анықтау. Зияткерлік меншікті бағалаудың ең кең таралған объектілері:

 • Брендтер мен тауар белгілері
 • Дерекқорлар мен бағдарламалық жасақтама
 • Сайттар мен домендік атаулар
 • Лицензиялар мен патенттер
 • Гудвилл мен коммерциялық құпия
 • Әдеби-көркем және музыкалық шығармалар
 • Авторлық және сабақтас құқықтардың басқа объектілері

Зияткерлік меншікті бағалауды жүргізудің мақсаттары:

 • Кәсіпорындар мен компаниялардың құндық көрсеткіштері туралы ақпарат алу
 • Компаниялардың салық шығындарын азайту
 • Коммерциялық мәмілелерді жасау, жекешелендіру кезінде материалдық емес активтердің бағасын анықтау
 • Лицензиялар мен патенттердің құнын анықтау
 • Компанияның инвестициялық тартымдылығын бағалау мақсатында ақпарат алу
 • Зияткерлік меншік объектісінің авторлық аударымдар көлемін анықтау
 • Өзгесі

Мүліктік кешендерді бағалау - оларға қатысты бағалау жүргізіліп жатқан кешеннің теңгеріміндегі объектілерге мүліктік құқықтар кешенінің қаржылық құнын анықтау. Мүліктік кешенге тәуелсіз бағалауды жүргізу кезінде жылжымайтын мүлік, техникалық жабдықтандыру және басқа да негізгі құралдар туралы толық ақпаратты қамтитын арнайы әзірленген дерекқорлар пайдаланылады. Мүліктік кешендерді тәуелсіз бағалау:

 • Мүліктік кешендерді әкімшілендіру сапасын арттыру үшін
 • Бағалау нәтижелерін мүліктік кешендерді басқару тиімділігінің өлшеуіші ретінде қолдану үшін
 • Бизнесті дамытуда дұрыс стратегиялық іс-шараларды әзірлеу үшін
 • Бизнестің инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін
 • Мүліктік кешендерді қайта құрылымдау үшін
 • Мүліктік кешендердің сенімгерлік басқаруға тапсыру үшін қажет

Сондай-ақ мүліктік кешендердің құнын бағалау келесі мәселелерді шешу үшін жүргізіледі:

 • Мәмілелерді жасау
 • Несиені мақұлдау
 • Жарғылық қорға қаражат тарту
 • Сақтандыру рәсімдерін жүзеге асыру;
 • Меншік иелерінің мүлкінің пайыздық үлесін анықтау
Біздің мамандар дайындаған мүліктік кешенде бағалау туралы есеп Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына толық сәйкес келетін ресми құжат болып табылады және барлық мемлекеттік органдарда қарауға қабылданады.

Аяқталмаған құрылысты бағалау нарықтың ағымдағы күйіне сәйкес келетін объектінің нарықтық құнын анықтайды. Мұндай бағалау аяқталмаған құрылысты бағалау объектісі орналасқан жер учаскесін тиімді пайдалану бойынша іс-шараларды анықтауға себептеседі. Мысалы, мұндай бағалау кепілге беру, кәсіпорынның жарғылық капиталына салым салу, негізгі құралдарды қайта бағалау, коммерциялық мәмілелерді жасау кезінде және басқа да көптеген жағдайларда қажет етіледі.

 • Аяқталмаған құрылыс объектілерін бағалау:
 • Бағалау объектісін компания теңгерімінде орналастыру және объектіні бухгалтерияда көрсету кезінде
 • Ұйымдағы қайта құрылымдау және басқа өзгерістер кезінде
 • Аяқталмаған құрылыс объектісінің бағасын анықтау кезінде
 • Аяқталмаған құрылыс объектісін сатып алу және сату кезінде
 • Бағалау объектісі және ол орналасқан жер учаскесін тиімді басқару үшін
 • Бағалау объектісін пайдалану стратегиясын әзірлеу кезінде қажет болады.

Бизнесті, бағалы қағаздарды, материалдық және материалдық емес активтерді бағалау қажет пе? Біздің мамандар — бағалау рәсімін жылдам және мінсіз орындай алатын тәжірибелі кәсіпқойлар.
Бизнесті бағалау және меншіктің кез келген нысанындағы активтерді бағалау - айтарлықтай көп еңбекті қажет ететін және күрделі мәселе. Бұл рәсімнің мақсаты болып берілген уақыт кезеңінде бизнестің құны туралы ақпаратты алу табылады. Бизнес пен активтерді бағалау кезінде біз бағалау тәсілдерінің үш түрінің ең қолайлысын - салыстырмалы, шығындық немесе табыстық тәсілді пайдаланамыз.

Табыстық тәсіл күтілетін пайданы есептеу арқылы бизнестің құнын анықтауды ескереді. Бұл тәсілде бизнестің табысы мен кірістілігін есептеу құнның анықтаушы факторы болып табылады.

Салыстырмалы тәсіл тең бәсекелестік жағдайында бағаланатын бизнесті ұқсас қызмет объектілерімен салыстыруды тұспалдайды. Бұл тәсілдің артықшылығы келесідегідей - объективті құн компанияның қызмет ету нәтижелерін көрсететін болса, мәміле құны нарықтағы жағдайды көрсететін болады.

Шығындық тәсіл бизнестің құнын жұмсалған шығындар тұрғысынан анықтайды. Бұл тәсілдегі активтердің теңгерімдік құны бизнестің нарықтық құнының негізгі көрсеткіші ретінде болып саналмайды. Осыған сүйене отырып, шығындық тәсілде активтерді мұқият қайта бағалау бизнестің құнын анықтаудың бастапқы қадамы болып табылады. Шығындық тәсілдің артықшылығы - оның бар активтерге негізделуінде, және бұл бизнесті бағалаудың басқа тәсілдеріне тән «айнымалылардың» пайда болуын болдырмауға жағдай туғызады.

Акцияларды бағалау және бағалы қағаздарды бағалау бағалы қағаздар немесе акциялар иесінің құқықтарының кешенін түсінуді және осы құқықтардың құндылығын анықтауды ескере отырып, бағаланатын объектінің нарықтық құнын анықтауды тұспалдайды. Бағалы қағаздың құнын анықтау барысында оның түріне, эмитентіне және оның қаржы биржаларында бар болуына елеулі көңіл бөлінеді. Бағалы қағаздың бағалау құндық мәніне әсер ететін мән-жайлар:


 • Акцияларға сұраныс пен ұсыныс
 • Бағаланатын бағалы қағаздың немесе акцияның өтімділігі
 • Ұқсас акциялар мен бағалы қағаздардың бағамдары
 • Болжалды болашақ пайданың кірістілігі немесе құны
 • Бағалы қағаз немесе акция эмитенті
 • Бағалы қағаздың тұрақтылығы
 • Кепілдіктерді сақтамау ықтималдығы

Инвестициялық жобаларды бағалау - нақты активтерге қаражатты инвестициялаудың болжалды нұсқаларын анықтау рәсімінің маңызды кезеңі. Инвестициялық жобаны бағалау арқылы оның әлеуметтік-экономикалық және қаржылық тиімділігі анықталады. Инвестициялық жобаны бағалауды жүргізу келесі сұрақтарға жауап алуды болжайды:

 • Инвестицияның табыстылығы
 • Жобаның өтелу уақыты
 • Жоба тәуекелдерінің ықтималдығы

Инвестициялық жобаларды кәсіби түрде орындалған бағалау мыналарға мүмкіндік береді:

 • Инвестициялаудың қажетті шарттары туралы ақпарат алу
 • Лайықты инвестициялық шешімдерді анықтау
 • Инвестициялаудың нәтижелеріне теріс ықпал ететін жағдайларды анықтау және олардың әсерін шектеу
 • Тәуекелдер мен табыстылықтың оңтайлы көлемдерін анықтау
 • Инвестициядан кейінгі бағалау жоспары бойынша іс-әрекеттерді дайындау

Зияткерлік меншікті бағалау – бұл өндірістік және технологиялық жаңалығымен сипатталатын материалдық емес активтің әлеуетті табыстылығын талдау арқылы белгіленетін бағаны анықтау. Зияткерлік меншікті бағалаудың ең кең таралған объектілері:

 • Брендтер мен тауар белгілері
 • Дерекқорлар мен бағдарламалық жасақтама
 • Сайттар мен домендік атаулар
 • Лицензиялар мен патенттер
 • Гудвилл мен коммерциялық құпия
 • Әдеби-көркем және музыкалық шығармалар
 • Авторлық және сабақтас құқықтардың басқа объектілері

Зияткерлік меншікті бағалауды жүргізудің мақсаттары:

 • Кәсіпорындар мен компаниялардың құндық көрсеткіштері туралы ақпарат алу
 • Компаниялардың салық шығындарын азайту
 • Коммерциялық мәмілелерді жасау, жекешелендіру кезінде материалдық емес активтердің бағасын анықтау
 • Лицензиялар мен патенттердің құнын анықтау
 • Компанияның инвестициялық тартымдылығын бағалау мақсатында ақпарат алу
 • Зияткерлік меншік объектісінің авторлық аударымдар көлемін анықтау
 • Өзгесі

Мүліктік кешендерді бағалау - оларға қатысты бағалау жүргізіліп жатқан кешеннің теңгеріміндегі объектілерге мүліктік құқықтар кешенінің қаржылық құнын анықтау. Мүліктік кешенге тәуелсіз бағалауды жүргізу кезінде жылжымайтын мүлік, техникалық жабдықтандыру және басқа да негізгі құралдар туралы толық ақпаратты қамтитын арнайы әзірленген дерекқорлар пайдаланылады. Мүліктік кешендерді тәуелсіз бағалау:

 • Мүліктік кешендерді әкімшілендіру сапасын арттыру үшін
 • Бағалау нәтижелерін мүліктік кешендерді басқару тиімділігінің өлшеуіші ретінде қолдану үшін
 • Бизнесті дамытуда дұрыс стратегиялық іс-шараларды әзірлеу үшін
 • Бизнестің инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін
 • Мүліктік кешендерді қайта құрылымдау үшін
 • Мүліктік кешендердің сенімгерлік басқаруға тапсыру үшін қажет

Сондай-ақ мүліктік кешендердің құнын бағалау келесі мәселелерді шешу үшін жүргізіледі:

 • Мәмілелерді жасау
 • Несиені мақұлдау
 • Жарғылық қорға қаражат тарту
 • Сақтандыру рәсімдерін жүзеге асыру;
 • Меншік иелерінің мүлкінің пайыздық үлесін анықтау
Біздің мамандар дайындаған мүліктік кешенде бағалау туралы есеп Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына толық сәйкес келетін ресми құжат болып табылады және барлық мемлекеттік органдарда қарауға қабылданады.

Аяқталмаған құрылысты бағалау нарықтың ағымдағы күйіне сәйкес келетін объектінің нарықтық құнын анықтайды. Мұндай бағалау аяқталмаған құрылысты бағалау объектісі орналасқан жер учаскесін тиімді пайдалану бойынша іс-шараларды анықтауға себептеседі. Мысалы, мұндай бағалау кепілге беру, кәсіпорынның жарғылық капиталына салым салу, негізгі құралдарды қайта бағалау, коммерциялық мәмілелерді жасау кезінде және басқа да көптеген жағдайларда қажет етіледі.

 • Аяқталмаған құрылыс объектілерін бағалау:
 • Бағалау объектісін компания теңгерімінде орналастыру және объектіні бухгалтерияда көрсету кезінде
 • Ұйымдағы қайта құрылымдау және басқа өзгерістер кезінде
 • Аяқталмаған құрылыс объектісінің бағасын анықтау кезінде
 • Аяқталмаған құрылыс объектісін сатып алу және сату кезінде
 • Бағалау объектісі және ол орналасқан жер учаскесін тиімді басқару үшін
 • Бағалау объектісін пайдалану стратегиясын әзірлеу кезінде қажет болады.

Бизнесті, бағалы қағаздарды, материалдық және материалдық емес активтерді бағалау қажет пе? Біздің мамандар — бағалау рәсімін жылдам және мінсіз орындай алатын тәжірибелі кәсіпқойлар.
Өтінім қалдырыңыз, біз сізбен байланысып, сізді қызықтыратын барлық сұрақтарыңызға жауап береміз.
ТӘУЕЛСІЗ БАҒАЛАУ ҚАЖЕТ ПЕ?
“Өтінімді қалдыру” батырмасын басу арқылы сіз құпиялылық саясатымен келісесіз
Сообщение об успешной отправке!
БІЗ ӨЗ МІНДЕТТЕРІМІЗГЕ КЕҢІРЕК ҚАРАЙМЫЗ
Жеделдік
01
1 жұмыс күнінен бастап бағалау туралы есепті дайындау
Сапа
04
Біз есептерімізді халықаралық стандарттарға және ҚР заңнамасына сәйкес жүргіземіз
Кәсібилік
05
Бағалаушыларымыздың 15 жылдан асатын жұмыс өтілі
Тиімді баға

06
тұрақты клиенттерімізге жеңілдіктер бар
сіздің қоңырауларыңыз бен хабарламаларыңызға жедел жауап береміз
Сенімділік
03
біздің есептерімізді ҚР барлық банктері мен ұйымдары қабылдайды
Әрдайым байланыстамыз
02
БІЗ БАҒАЛАУ ҚЫЗМЕТІН СЕРТИФИКАТТАР НЕГІЗІНДЕ ЖҮЗЕГЕ ОТЫРАМЫЗ
БІЛІКТІЛІК КУӘЛІГІ
Зияткерлік меншікті, материалдық емес активтерді, бизнесті және кәсіпкерлікке қатысу құқығын бағалауға
БІЛІКТІЛІК КУӘЛІГІ
Жылжымайтын мүлікті бағалауға

БІЛІКТІЛІК КУӘЛІГІ
Жылжымалы мүлікті бағалауға

АККРЕДИТТЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІГІ
Мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін бағалауға
Куәлік
«Өзін-өзі реттейтін «Кәсіби тәуелсіз бағалаушылар палатасы» ұйымы» бағалаушылар палатасының мүшелігіне
ТАПСЫРЫС БЕРУШІЛЕР БІЗДІҢ ДОСТАРЫМЫЗҒА АЙНАЛАДЫ
«Қазақстан Республикасы Геология және минералдық ресурстар ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМК компанияға үнемі өзгеріп тұратын нарықтық конъюнктурасы жағдайында көрсетілетін қызметтердің жеделдігі және сапасы үшін алғысын білдіреді.

Біздің компания "Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау" ЖШС-нің табысы мен өркендеуіне шын жүректен тілектес және одан әрі өзара тиімді, жемісті ынтымақтастыққа үміттенеді.
«Қазақстан Республикасы Геология және минералдық ресурстар ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМК
"Аврора Холдинг" ЖШС жоғары сапалы және жедел орындалған жұмыс үшін шын алғысын білдіреді.

Біз сіздердің жоғары біліктіліктеріңізге, ұйымшылдықтарыңызға және сенімділіктеріңізге көз жеткіздік. Орындалған бағалау тиімді басқарушылық шешімдердін қабылдауға және біздің одан әрі дамуымызға қажетті дәйекті ақпаратты алуға жағдай туғызды.
"Аврора Холдинг" ЖШС
“Алатау Рем Блок Сервис" ЖШС "Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау" ЖШС-не өз алғысын білдіреді.

Кәсіби тәсілдемені, уақытылы орындалған жоғары сапалы жұмысты және компания қызметкерлерінің күрделі жағдайларда жедел және дұрыс шешім қабылдау қабілетін атап өткіміз келеді. Бағалау бойынша есептер жоғары деңгейде жасалды.
"Алатау Рем Блок Сервис" ЖШС
“Коказ Лайн" ЖШС "Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау" ЖШС-не біздің мүлкімізді бағалау бойынша қызметтерді көрсету саласындағы жемісті және табысты ынтымақтастық үшін шын алғысын білдіреді.

Ынтымақтастық барысында "Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау" ЖШС-нің қызметкерлері мен басшылық құрамы сауаттылығымен, сапасымен, кәсібилігімен және объективтілігімен көзге түсті.
"Коказ Лайн" ЖШС
Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің "Ұлттық картографиялық-геодезиялық қоры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны "Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау" ЖШС-не алғысын білдіреді.

Біздің бірлескен жұмыс тәжірибеміз бізге оны бағалау саласындағы ең құзыретті деп санауға мүмкіндік береді.
"Ұлттық картографиялық-геодезиялық қоры"
“Ойыншықтар үйі" ЖШС шын жүректен алғыс айтып, "Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау" ЖШС жүргізген объектілерді бағалау, сондай-ақ бағалау жөніндегі есептер жоғары деңгейде жасалғанын растайды.

Кәсіби тәсілдемені, уақытылы орындалған жоғары сапалы жұмысты атап өткіміз келеді. Осы компаниямен жұмыс тәжірибеміз бізге оны бағалау саласындағы ең құзыретті деп санауға мүмкіндік береді.
“Ойыншықтар үйі" ЖШС
ТАҚЫРЫПТЫҚ АЛАҢШАЛАРДА БІЗДІҢ КЛИЕНТТЕРДІҢ ПІКІРЛЕРІН ОҚЫҢЫЗ - ОЛАР БІЗДІҢ ЖҰМЫСЫМЫЗ ТУРАЛЫ БІЗДЕН ГӨРІ ЖАҚСЫРАҚ АЙТЫП БЕРЕДІ
4.9/5
орташа баға
4.9/5
орташа баға
Біздің мамандар сіздің бағалау туралы кез келген сұрақтарыңызды шешуге көмектесуге дайын. Бізбен кез келген ыңғайлы жолмен хабарласыңыз немесе кері қоңырау шалуға тапсырыс беріңіз.
Тегін кеңес алғыңыз келеді ме?
ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР
Бізбен байланысыңыз
Телефон
Email
Жұмыс уақыты
дүйсенбі-жұма: 09:00 - 17:00
сенбі-жексенбі: демалыс
Мекенжай
Алматы қ., Жібек жолы 115, 1-қабат, кеңсе 101
© 2023 “Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау” ЖШС
Әзірлеу және жылжыту -
Қызметтер
Компания туралы
Бізбен байланысу
ӨЗ ТЕЛЕФОН НӨМЕРІҢІЗДІ ҚАЛДЫРЫҢЫЗ, БІЗ СІЗГЕ ҚАЙТА ҚОҢЫРАУ ШАЛАМЫЗ
Немесе сіз өзіңіз бізге қоңырау шала аласыз
+7 707 732 20 06

Тегін кеңеске тапсырыс беру батырмасын басып сіз құпиялылық саясатымен келісес