--NOLIM-->
Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат

1. Жалпы ережелер
Осы дербес деректерді өңдеу саясаты «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына сәйкес әзірленген және дербес деректерді өңдеу тәртібін және "Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау" ЖШС (бұдан әрі – Оператор) қолданатын дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.
1.1. Оператор өз қызметін жүзеге асырудың ең маңызды мақсаты мен шарты ретінде адам мен азаматтың дербес деректерін өңдеу кезінде оның құқықтары мен бостандықтарын сақтауды, соның ішінде жеке өмірге қол сұқпаушылықты, жеке және отбасылық құпияларды қорғауды қояды.
1.2. Осы Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты саясаты (бұдан әрі – Саясат) Оператор https://oceni.kz веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.
2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар
2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу – есептеу техникасының пайдаланылуымен дербес деректерді өңдеу;
2.2. Дербес деректердi бұғаттау – дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (дербес деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болған жағдайларды қоспағанда);
2.3. Веб-сайт – https://oceni.kz желілік мекенжайы бойынша Ғаламторда олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ ЭЕМ-ға арналған бағдарламалар мен мәліметтер базасының жиынтығы;
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі — дерекқорларында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;
2.5. Дербес деректердi иесiздендiру — нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты Пайдаланушыға немесе дербес деректердің басқа субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын iс-әрекеттер;
2.6. Дербес деректердi өңдеу – дербес деректерді жинақтауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, кетіруді, жоюды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректермен орындалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы;
2.7. Оператор – өз бетімен немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен орындалатын іс-әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға;
2.8. Дербес деректер – https://oceni.kz веб-сайтының нақты немесе анықталатын Пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты болатын кез келген ақпарат;
2.9. Пайдаланушы – https://oceni.kz веб-сайтының кез келген келушісі;
2.10. Дербес деректерді табыстау – дербес деректерді белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына ашуға бағытталған іс-әрекеттер;
2.11. Дербес деректерді тарату – дербес деректерді белгісіз тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді табыстау) немесе дербес деректерді шектеусіз тұлғалар тобына таныстыруға бағытталған кез келген іс-әрекеттер, соның ішінде дербес деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерінде орналастыру немесе дербес деректерге қандай да бiр өзгеше тәсiлмен қол жеткізуді қамтамасыз ету;
2.12. Дербес деректерді трансшекаралық табыстау - дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға табыстау;
2.13. Дербес деректерді жою – нәтижесінде дербес деректер ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін емес болатын, кері қайтарымсыз жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдаушылары жойылатын кез келген іс-әрекеттер.
3. Оператор Пайдаланушының келесі дербес деректерін өңдей алады
3.1. Аты, әкесінің аты, тегі;
3.2. Телефон нөмірлері;
3.3. Сондай-ақ, сайтта интернет статистикалық қызметтерінің (Яндекс Метрика мен Гугл Аналитика және т.б.) көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректер (соның ішінде «cookie» файлдары) жиналып, өңделеді.
3.4. Одан әрі Саясат мәтіні бойынша жоғарыда келтірілген деректер Дербес деректер жалпы ұғымымен біріктірілген.
4. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары
4.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мақсаты — Пайдаланушыға электрондық хаттарды жіберу арқылы ақпарат беру.
4.2. Сондай-ақ Оператор Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарламалар жолдауға құқылы. Пайдаланушы Операторға oceni-kz@mail.ru электрондық пошта мекенжайына «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» белгісі бар хатты жолдау арқылы ақпараттық хабарламаларды алудан әрдайым бас тарта алады.
4.3. Ғаламтор-статистика сервистерінің көмегімен жиналған Пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы Пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпаратты жинау, сайт сапасы мен оның мазмұнын жақсарту үшін пайдаланылады.
5. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері
5.1. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін https://oceni.kz сайтында орналасқан арнайы нысандар арқылы Пайдаланушы оларды өз бетімен толтырған және/немесе жіберген жағдайда ғана өңдейді. Тиісті нысандарды толтыру және/немесе өзінің дербес деректерін Операторға жіберу арқылы Пайдаланушы өзінің осы Саясатпен келісуін білдіреді.
5.2. Егер бұл пайдаланушының браузер параметрлерінде рұқсат етілген болса («cookie» файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған), Оператор Пайдланушы туралы иесіздендірілген деректерді өңдейді.
6. Дербес деректерді жинау, сақтау, табыстау және өңдеудің басқа түрлерінің тәртібі
Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнама талаптарын толығымен орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі.
6.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілдік берілмеген тұлғалардың дербес деректерге қол жеткізуін болдырмау үшін барлық ықтимал шараларды қолданады.
6.2. Пайдаланушының дербес деректері, қолданыстағы заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда, ешқашан, ешбір жағдайда үшінші тұлғаларға табысталмайды.
6.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы оларды Оператордың oceni-kz@mail.ru электрондық пошта мекенжайына «Дербес деректерді өзектендіру» белгісі бар хабарлама жіберу арқылы өз бетімен өзектендіре алады.
6.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі шектелемеген. Пайдаланушы кез келген уақытта Операторға электрондық пошта арқылы Оператордың oceni-kz@mail.ru электрондық мекенжайына «Дербес деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу» белгісі бар хабарламаны жіберу арқылы дербес деректерін өңдеуге келісімін қайтарып алуға құқылы.
7. Дербес деректерді трансшекаралық табыстау
7.1. Оператор дербес деректерді трансшекаралық табыстау басталғанға дейін аумағына дербес деректерді табыстауды іске асыру болжалатын шет мемлекеттің дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.
7.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін дербес деректерді шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық табыстау дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық табыстауға орындауға жазбаша келісімі болған және/немесе дербес деректер субъектісі қатысушысы болып табылатын шарт орындалған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
8. Қорытынды ережелер
8.1. Пайдаланушы өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені Операторға oceni-kz@mail.ru электрондық поштасы арқылы жүгіну арқылы ала алады.
8.2. Бұл құжат Оператордың дербес деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістерді қамтып көрсететін болады. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылғанына дейін мерзімсіз әрекет етеді.
8.3. Саясаттың өзекті нұсқасы Ғаламторда https://oceni.kz/privacy мекенжайы бойынша еркін қолжетімді.


Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат

1. Жалпы ережелер
Осы дербес деректерді өңдеу саясаты «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына сәйкес әзірленген және дербес деректерді өңдеу тәртібін және "Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау" ЖШС (бұдан әрі – Оператор) қолданатын дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.
1.1. Оператор өз қызметін жүзеге асырудың ең маңызды мақсаты мен шарты ретінде адам мен азаматтың дербес деректерін өңдеу кезінде оның құқықтары мен бостандықтарын сақтауды, соның ішінде жеке өмірге қол сұқпаушылықты, жеке және отбасылық құпияларды қорғауды қояды.
1.2. Осы Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты саясаты (бұдан әрі – Саясат) Оператор https://oceni.kz веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.
2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар
2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу – есептеу техникасының пайдаланылуымен дербес деректерді өңдеу;
2.2. Дербес деректердi бұғаттау – дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (дербес деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болған жағдайларды қоспағанда);
2.3. Веб-сайт – https://oceni.kz желілік мекенжайы бойынша Ғаламторда олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ ЭЕМ-ға арналған бағдарламалар мен мәліметтер базасының жиынтығы;
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі — дерекқорларында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;
2.5. Дербес деректердi иесiздендiру — нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты Пайдаланушыға немесе дербес деректердің басқа субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын iс-әрекеттер;
2.6. Дербес деректердi өңдеу – дербес деректерді жинақтауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, кетіруді, жоюды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректермен орындалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы;
2.7. Оператор – өз бетімен немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен орындалатын іс-әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға;
2.8. Дербес деректер – https://oceni.kz веб-сайтының нақты немесе анықталатын Пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты болатын кез келген ақпарат;
2.9. Пайдаланушы – https://oceni.kz веб-сайтының кез келген келушісі;
2.10. Дербес деректерді табыстау – дербес деректерді белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына ашуға бағытталған іс-әрекеттер;
2.11. Дербес деректерді тарату – дербес деректерді белгісіз тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді табыстау) немесе дербес деректерді шектеусіз тұлғалар тобына таныстыруға бағытталған кез келген іс-әрекеттер, соның ішінде дербес деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерінде орналастыру немесе дербес деректерге қандай да бiр өзгеше тәсiлмен қол жеткізуді қамтамасыз ету;
2.12. Дербес деректерді трансшекаралық табыстау - дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға табыстау;
2.13. Дербес деректерді жою – нәтижесінде дербес деректер ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін емес болатын, кері қайтарымсыз жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдаушылары жойылатын кез келген іс-әрекеттер.
3. Оператор Пайдаланушының келесі дербес деректерін өңдей алады
3.1. Аты, әкесінің аты, тегі;
3.2. Телефон нөмірлері;
3.3. Сондай-ақ, сайтта интернет статистикалық қызметтерінің (Яндекс Метрика мен Гугл Аналитика және т.б.) көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректер (соның ішінде «cookie» файлдары) жиналып, өңделеді.
3.4. Одан әрі Саясат мәтіні бойынша жоғарыда келтірілген деректер Дербес деректер жалпы ұғымымен біріктірілген.
4. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары
4.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мақсаты — Пайдаланушыға электрондық хаттарды жіберу арқылы ақпарат беру.
4.2. Сондай-ақ Оператор Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарламалар жолдауға құқылы. Пайдаланушы Операторға oceni-kz@mail.ru электрондық пошта мекенжайына «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» белгісі бар хатты жолдау арқылы ақпараттық хабарламаларды алудан әрдайым бас тарта алады.
4.3. Ғаламтор-статистика сервистерінің көмегімен жиналған Пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы Пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпаратты жинау, сайт сапасы мен оның мазмұнын жақсарту үшін пайдаланылады.
5. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері
5.1. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін https://oceni.kz сайтында орналасқан арнайы нысандар арқылы Пайдаланушы оларды өз бетімен толтырған және/немесе жіберген жағдайда ғана өңдейді. Тиісті нысандарды толтыру және/немесе өзінің дербес деректерін Операторға жіберу арқылы Пайдаланушы өзінің осы Саясатпен келісуін білдіреді.
5.2. Егер бұл пайдаланушының браузер параметрлерінде рұқсат етілген болса («cookie» файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған), Оператор Пайдланушы туралы иесіздендірілген деректерді өңдейді.
6. Дербес деректерді жинау, сақтау, табыстау және өңдеудің басқа түрлерінің тәртібі
Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнама талаптарын толығымен орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі.
6.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілдік берілмеген тұлғалардың дербес деректерге қол жеткізуін болдырмау үшін барлық ықтимал шараларды қолданады.
6.2. Пайдаланушының дербес деректері, қолданыстағы заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда, ешқашан, ешбір жағдайда үшінші тұлғаларға табысталмайды.
6.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы оларды Оператордың oceni-kz@mail.ru электрондық пошта мекенжайына «Дербес деректерді өзектендіру» белгісі бар хабарлама жіберу арқылы өз бетімен өзектендіре алады.
6.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі шектелемеген. Пайдаланушы кез келген уақытта Операторға электрондық пошта арқылы Оператордың oceni-kz@mail.ru электрондық мекенжайына «Дербес деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу» белгісі бар хабарламаны жіберу арқылы дербес деректерін өңдеуге келісімін қайтарып алуға құқылы.
7. Дербес деректерді трансшекаралық табыстау
7.1. Оператор дербес деректерді трансшекаралық табыстау басталғанға дейін аумағына дербес деректерді табыстауды іске асыру болжалатын шет мемлекеттің дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.
7.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін дербес деректерді шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық табыстау дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық табыстауға орындауға жазбаша келісімі болған және/немесе дербес деректер субъектісі қатысушысы болып табылатын шарт орындалған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
8. Қорытынды ережелер
8.1. Пайдаланушы өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені Операторға oceni-kz@mail.ru электрондық поштасы арқылы жүгіну арқылы ала алады.
8.2. Бұл құжат Оператордың дербес деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістерді қамтып көрсететін болады. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылғанына дейін мерзімсіз әрекет етеді.
8.3. Саясаттың өзекті нұсқасы Ғаламторда https://oceni.kz/privacy мекенжайы бойынша еркін қолжетімді.

Бізбен байланысыңыз
Телефон
Email
Жұмыс уақыты
дүйсенбі-жұма: 09:00 - 17:00
сенбі-жексенбі: демалыс
Мекенжай
Алматы қ., Жібек жолы 115, 1-қабат, кеңсе 101
© 2023 “Тәуелсіз Сараптамалық Бағалау” ЖШС
Әзірлеу және жылжыту -
Қызметтер
Компания туралы
Бізбен байланысу